Kommenter emnet

Oksenvad Aktivitetscenter

Jeg har set frem til, at det ville komme så vidt. Allerede for en del år siden var ideen fremme om at overlade bygningerne til lokalområdet, som så selv skulle stå for driften og afholde samtlige udgifter m.v. Det lykkedes den gang at afværge forslaget. Det vil være så stor en udgift, at det aldrig vil kunne financieres. Jeg anslår varmeudgiften til alene at udgøre ca 80.ooo kr. pr. år.
Den nuværende driftsaftale skal fortsætte, og jeg vil opfordre alle gode kræfter til at argumentere for nødvendigheden af netop dette sted som vores samlingssted for alle idrætslige - og kulturelle aktiviteter i lokalområdet.
Påvirk alle vores politikere til at synes det samme, og undlad endelig ikke at minde dem om, at vi godt ved, der er valg til byrådet den 17 november i år.
Kalle

Kalle Lindahl - Torsdag 25-06-2009 19:38

Jeg giver Kalle ret, hvis vi ikke prøver at gøre noget, bliver de små Landsbysamfund kvalt, det bliver Salamimetoden der tages i anvendelse, der skæres skive efter skive og inden vi ser os om er de små lndsbyer lagt øde, og hvad gør Lokalpolitikerne? hvor er de? Jeg er da indforstået med at vi ikke kan få det tilbage der var engang, ingen mennekser kan få sit udkomme ved at nedsætte sig som nogen form for forretning med det opland som Oksenvad og Mølby kan,præster men man må kunne kræve at der fortsat skal være et samlingssted hvor beboerne kan samles om de aktiviteter der stadig holdes i live. Der er mange argumenter der kan tages i anvendelse, for at få myndighederne til at forstå hvad vi mener.
Knud Andreassen - Lørdag 14-11-2009 12:46

Tilbage til debat emne oversigt