Kommenter emnet

DER KOMMER IKKE NOGET UD AF INGENTING!

"Oksenvad Idrætsforening startede i marts 2005 op med 6 fodboldhold. Både poder, micro, miniput, lilleput, damer og oldboys. En rigtig god og positiv sæson bl.a. for miniput, lilleput og damer som kom med til slutspillet i oktober.
Sommerfesten var én dag kortere, da OIF valgte at springe over beboeraftenen. Men vi lavede stadig et godt overskud (ca. 10.000 for 3 dage!) og gaderundbolden som var fordelt over fredag og lørdag var noget af en succes. Det trak rigtig mange mennesker til pladsen begge dage.
Høstfesten i september endte også op med et fint lille overskud og hér står OIF endda kun for indkøb og bemanding af baren".

Tja, ovenstående er bl.a. nogle af de positive ting du kunne have hørt om, hvis du var mødt op til Oksenvad Idrætsforenings årlige generalforsamling tirsdag den 21. februar 2006.
Arrangementet har været annonceret i dagspressen, via sedler omdelt til børn (fodboldseddel) og også på Oksenvads hjemmeside.
Hvordan kan det så være at ikke ÈT eneste menneske møder op denne aften hvor man kan være med til at sætte et præg på foreningslivet i nærområdet? Er man fx. som forældre til spillende børn i Oksenvad totalt ligeglad med om der er fritidstilbud til sine børn? Er det lysten til at sidde i en bestyrelse der mangler? Er man bange for at blive overbebyrdet med foreningsarbejde? - Der kan være mange grunde... men at sidde i bestyrelsen for OIF er ikke det mest tidskrævende der findes! Vi holder møder 5-7 gange årligt og det eneste som tager lidt tid er planlægning af sommerfesten, men når det er gjort, så kører det hele bare på skinner.
Hvis ovenstående bliver ved med at være tendensen (i år er jo ikke et enestående tilfælde!) kan I som forældre heller ikke blive ved med at forvente at der også fremover vil være fritidstilbud til jeres/vores børn. - DER KOMMER IKKE NOGET UD AF INGENTING!!!
Der vil heller ikke kunne blive arrangeret sommerfest med sjov og ballade for børn og voksne og et af vore samlingspunkter i lokalområdet vil gå tabt.

Et oplæg fra OIF kunne være at man i fremtiden kan slå sig sammen med Landsbyforeningen (og flere af sognets MANGE små foreninger kan være med)i dét der kaldes en paraplyorganisation. Alternativt kan OIF slåes sammen med Ørsted Boldklub. Men hvad siger medlemmerne? Det er jeres interesser vi plejer, men I må også selv komme ud af busken når der er brug for jer!
Hvad skal der ske med OIF og måske resten af foreningerne i sognet fremover? Det er på høje tid at vi tager tyren ved hornene og gør noget ved sagen. I Haderslev Ugeavis den 22. februar er der på allersidste side en informationsside for Ny Haderslev kommune om at holde liv i landsbyerne. Her kan bl.a. læses at Sdr. Vilstrup har fået penge fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til at samle kræfterne i en paraplyorganisation. Ny Haderslev kommune har endda ansat en koordinator til at fremme trivsel og udvikling i landsbyerne. Vi har alle muligheder for at gøre noget ved det.
Så mød op til OIF's ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 19.30 i aktivitetscentret. (husk også generalforsamlingerne i morgen torsdag for OSA og Landsbyforeningen...)

Med venlig hilsen

Oksenvad Idrætsforening
ref.: Charlotte Holm

Oksenvad Idrætsforening - Onsdag 22-02-2006 19:19

Tilbage til debat emne oversigt