Kommenter emnet

Lukning af børnehaven i Oksenvad?

Hvor er det trist at læse i gårsdagens avis, at man på byrådsmødet i eftermiddag skal afgøre om børnehaven i Oksenvad skal lukkes eller man vælger en af børnehaverne i Sommersted. Den socialdemokratiske gruppe har åbenbart allerede besluttet at de synes Oksenvad skal lukkes da bygningen ikke er tidssvarende og at der kan være et problem med trapperne (8-10 trin!) for børnene. Mig bekendt er der endnu ikke sket uheld.
Det er ærgerligt at sagen først kommer frem én dag før afgørelsen, da man har valgt at dæmpe gemytterne så vi ikke får mudderkastningslignende forhold som sidst børnehaven var i spil. Det her skal heller ikke gå på hvilken at de tre børnehaver som skal lukkes, men hvis man ser bare en lille smule nøgternt på sagerne kan man næsten sige sig selv, at vi har alletiders muligheder for at lave en større børnehave i Oksenvad (udvide for få midler), fremfor at man skal til at poste millionbeløb i udvidelser at de to børnehaver i Sommersted. Ikke nok med at vi kan lave en større børnehave, - vi har bare så meget at tilbyde: store, dejlige grønne områder, skøn natur, en gymnastiksal til fri afbenyttelse, flere gode lokaler (her kunne fx. indrettes lokaler efter kommunens politik med de mange intelligenser) og meget, meget mere...
Så få gang i debatten, selv om det godt nok er i 11. time, men hvis vi ikke gør os selv synlige, tror de "inde" i Vojens at vi ikke vil slås for det vi har. For Oksenvad har altså også noget at byde på!
MVH Charlotte Holm - mor til 2 børn i Troldemarken Øster Lindetvej.

Charlotte Holm - Onsdag 25-05-2005 08:38

Kære alle som har bakket op om bevarelsen af børnehaven i Oksenvad;
Tusind tak for støtte, skulderklap, køb af streamers og meget, meget mere! Uden jeres støtte og opbakning havde vi nok ikke haft nogen børnehave i dag, men byrådet valgte at bevare børnehaven i Oksenvad. Vi udtræder at forsøget med de to børnehaver i Sommersted fra 1. september og er herefter igen en "almindelig" kommunal institution. MEN alligevel ikke helt almindelig...Vi vil nemlig gerne lave en naturbørnehave med fokus på kost, motion, krop og natur. En børnehave som skiller sig ud, og hvor vi bruger naturen, som vi omgiver os med.
Er du interesseret i at høre mere om dette spændende alternativ, kan du kontakte undertegnede for videre information!
Med venlig hilsen og endnu en gang tak...
Charlotte Holm

Charlotte Holm - Tirsdag 21-06-2005 15:01

Mangler der ikke noget i debatten her..??
Jo jeg mener da bestemt at der mangler nogle lokalpolitikker som står frem med deres synspunkter. Det kunne jo være helt spændende at se hvilke kommentar de har.. Vi har jo netop valgt de "lokale" ind i byrådet ud fra politiske synspunkter som de fremkom med ved sidste valg.
Så vi må håbe at de enkelte lokalpolitikker vil stå frem og fortælle hvad vi kan gøre for at bevare børnehaven og nogle af de øvrige ting som gøre Mølby/Oksenvad til det de er...

Hans S Jensen - Lørdag 18-06-2005 08:33

Vi håber og beder til, at de lokale politikere ser lidt ud over deres egen næsetip, når de skal tage beslutningen om Oksenvad Børnehaves fremtid. Det handler ikke om at fiske stemmer i den lokale andedam, men om hensynet til børnene.
Mange af de livsstilssygdomme, som børn har nu om dage, og som i mange tilfælde følger dem resten af livet, og som vil koste samfundet enorme summer, kan ifølge sagkundskaben undgås ved at børnene er aktive, og aktivitet kræver nu engang plads, og det er der masser af i Oksenvad Børnehave.
En sidegevinst ved at have en børnehave herude vil i de tider, hvor vi snakker om affolkningen af landdistrikterne, være at vi kan markedsføre Oksenvad på en velfungerende børnepasning.

Paula Aagaard og B.Boesen - Fredag 17-06-2005 12:20

Hej Mette og mange andre som bakker op om vores børnehave!
Tak for støtten. Det er dejligt at det da ikke kun er os "herude" som kan se at vi har en skøn børnehave til vores børn. Som I alle kan læse, både her i debatten, i Jydske, I Vojens Ugeavis og på vores streamers, så gør vi noget. Vi er en flok aktive forældre som kæmper med næb og kløer for at bevare noget helt unikt. Ja, selv forældre fra andre kommuner er misundelige på vores børnehave! Siger det ikke lidt om stedet? Det kan være svært at forstå, hvordan man som politiker kan have tanker om at lukke sådan et naturskønt sted, hvor der er plads både fysisk og ikke mindst psykisk.
Hvis vi forestiller os at byrådet lukker vores børnehave på deres møde mandag, hvad har vi så tilbage i Oksenvad Sogn?
DERFOR INDKALDES TIL ET ORIENTERENDE FORÆLDREMØDE PÅ SØNDAG DEN 19. JUNI KL. 11.30 I FÆLLESRUMMET UNDER BØRNEHAVEN! ER DER INTERESSE FOR AT MAN STARTER EN PRIVAT BØRNEHAVE OP ELLER ALT. EN PULJEBØRNEHAVE?
MØDET ER FOR ALLE FORÆLDRE MED BØRN I TROLDEMARKEN ØSTERLINDETVEJ, KOMMENDE BØRNEHAVEBØRN OG ANDRE INTERESSEREDE (OGSÅ FRA ANDRE KOMMUNER - DET ER TILLADT AT FLYTTE PASNING OVER KOMMUNEGRÆNSEN, DA PENGENE FØLGER BARNET!)...
KOM OG HØR OM MULIGHEDERNE, DET ER SLET IKKE SÅ TOSSET ENDDA!
Med venlig hilsen
Charlotte Holm

Charlotte Holm - Fredag 17-06-2005 09:19

Dommedag er nær! I denne skrivende stund er der 91 timer tilbage før den endelige afgørelse skal træffes. Det er ikke til at forstå de overhovedet overvejer at lukke børnehaven i Oksenvad, og jeg er glad for at høre fra en borger i en anden kommune (Mette Løbner), der kan forstå hvor højt prioriteret dennne børnehave burde være. Den har alle muligheder og kun meget få begrænsninger. Det kan åbenbart være svært for en gruppe byrådsmedlemmer, der ikke har noget nært forhold til dette sted. Men prøv også at tænke lidt med hjertet, tænk hvis netop deres barn eller måske barnebarn gik her, ja hvordan ville sagen så se ud...... det føles som om der er gået temmelig meget kommunalpolitik i denne sag, hvilket er meget trist eftersom det er børn det hele handler om, og det varer mange år før de får stemmeret. Jeg vil give Mette Løbner helt ret i det kunne være spændende at hvordan børn ville vælge hvis de fik lov! Vi forældre håber og beder til at børnehaven i Oksenvad også lever efter 1. august og mange år frem.
Hvis du kære læser vil hjælpe os, så kig op til sommerfesten i Oksenvad inden lørdag kl. 17, hvor der er underskriftsindsamling. Denne vil blive afleveret på rådhuset mandag før gruppemøderne. Forhåbentlig skriver rigtig mange under for at vise deres opbakning til bevarelse af Oksenvad børnehave. PÅ FORHÅND TAK FORÆLDREGRUPPEN

Randi Krab - Torsdag 16-06-2005 22:23

Hej Charlotte
De skulle skamme sig over bare at overveje at lukke børnehaven i Oksenvad! Man finder ikke nogen børnehave i Vojens kommune der har de samme muligheder både ude og inde. Vi bor I Jels hvor der p.t er 2 børnehaver med ca. 120 børn tilsammen. De skal deles om en legeplads/legeområde der nok kun er halv så stort, og hvor grønne arealer med klatretræer, huler osv er er mangelvare. Tænk på, hvor meget en skøn legeplads betyder i et barns tankegang. Jeg er simpelthen godt og grundig misundelig på, at Oksenvad har en så skøn børnehave, når man tænker på alle de muligheder de har, både ude og inde.

Hvis man nu laver lidt tankespin og forestiller sig at den samme børnehave med de samme muligheder og udendørsfaciliteter f.eks. lå inde i Sommersted. Hvor stor en venteliste der så ville være, kan man jo kun gætte på.(Lang , tror jeg).Forældre, der skulle vælge børnhave til deres barn, ville da være dummme, hvis de ikke så valgte denne priviligerede børnehave.

Eller giv et barn billeder at de 3 børnehaver/legepladser/indendørsaktiviteter, og bed det om at vælge der hvor det helst vil være. Jeg er sikker på, at Oksenvads børnehave bliver topscorer, uden tvivl.

Jeg håber af hele mit hjerte, at børnehaven i Oksenvad får lov til at fortsætte, om ikke andet så for børnenes skyld, det er jo trods alt dem der skal tilbringe deres tid der.

Med venlige sommerhilsner
Mette Løbner

Mette Løbner - Torsdag 16-06-2005 13:05

Stursbøl 4.juni 2005
Betragtninger og spørgsmål til undervisnings- og socialudvalget angående Børnehaven i Oksenvad

Som forælder i Børnehaven Troldemarken, Østerlindetvej (Oksenvad) har jeg brug for at Bent Steenberg Olsen, hans partikammerater samt byrådet uddyber de argumenter og påstande som er fremsat i forbindelse med evt. lukning af børnehaven i Oksenvad. Udtalelser der stammer fra sidste byrådsmøde samt læserbrev pr. 29/5-05

Det er indlysende at én børnehave må lukke i området, men det er ikke indlysende hvilken, så det er væsentligt med åbenhed omkring beslutningsgrundlaget!!

Hvor er de beregninger man beslutter sig på baggrund af – og hvad er det man vil regne ud?
Hvordan kan man sætte sagen på dagsordenen uden, at have undersøgt hvad det reelt er man har med at gøre? Det finder jeg besynderligt - sker der ting og sager i øjeblikket som ikke er ordentligt undersøgt og altså må betegnes som udokumenterede?

– Hvad vil det f.eks. koste at få Børnehaven i Oksenvad gjort brugbar (den fungerer upåklagelig på nuværende tidspunkt, og der er fuld belægning)

- Hvad er det, der skal til før at bygningerne er ”i orden”?

- Hvor er de trapper som skulle udløse ekstra personale?

- og hvorfor skulle de udløse noget som helst?

- Hvad er det for toiletter man mangler, når der findes toiletter på 2 etager samt i omklædningsrummene til gymnastiksalen + udendørstoiletter?

- Hvad er det for samarbejde med skolen man ikke kan organisere sig ud af i forhold til det behov man har? ( børnehaven har børn fra alderen 2,9 år og op til 6 og det er kun de ældste der har behov for at ”mærke” skolen…, så er problemet reelt?)

Vi må kræve som borgere i kommunen, at der i det mindste fra vores folkevalgte, er åbenhed og redelighed i argumenterne og sammenhæng mellem argumenter og beslutninger.
- Vi må kræve at de som udtaler sig ved hvad de taler om - her tænker jeg på, at kunne se såvel de pædagogiske kvaliteter og de økonomiske muligheder i eksisterende bygninger samt de kulturelle værdier ved stedet.

Vi må også kræve af vores folkevalgte, at de har øje for bredden i deres beslutninger. At de har øje for den betydning det har for lokalsamfundet, at der er liv i yderdistrikterne. Det vil være overordentlig svært for OSA alene, at holde gang i den store bygningsmasse - med opvarmning og vedligehold. Ved lukning af Børnehavefunktionen kan vi begynde, at tale om en økonomisk klods •. Da ikke nu hvor der er et dagligt brug, hvilket minimerer hærværk. Hvor der bliver varmet op til gavn for bygningerne. Og hvor udearealerne bliver holdt osv.

Jeg mangler beregninger og jeg mangler information og åbenhed!

Hvilke argumenter er der for at lade Oksenvad bestå?

• De rent materielle – bygningsmassen – antal m2 - mulighed for udbygning.

• De kulturelle værdier.

• Styrkelsen af landdistrikterne.

• Og så er der naturligvis indholdsdelen som let blive meget subjektiv og følelsesladet, men det er vel også legalt, hvis blot man bevarer kammertonen og sagligheden!?

For at vende tilbage til de rent praktiske og målbare ting så er der for Oksenvads vedkommende en mængde lokaler som forholdsvis let ville kunne tages i brug, lokaler som på nuværende tidspunkt står tomme efter lukning af ”Familieværkstedet”. Her er tale om det meste af en 1. sal …Og en hel kælderetage med køkken – udover de lokaler som børnehaven benytter for nærværende!! Rum som er i god stand og som snildt ville kunne rumme både 40 og 45 børn!
Der er helt ubetalelige ressourcer i udearealerne, både de som hører til matriklen, men bestemt også naboarealerne - ”gratis” faciliteter, skov, å, kirke, bondegårde, sportsplads, fred og ro, dyr og rum – der er simpelthen direkte adgang til Gud – billedligt talt!
Der er de faciliteter som engang var gode nok til at uddanne sognets børn, dengang man drev skole fra stedet – de faciliteter er der ikke ændret ved. Dvs. intakt gymnastiksal, med alle de redskaber der hører sig til. Man skal ikke leje sig ind, man har nærmest ubegrænset adgang (der kan indimellem være et arrangement som forhindrer børnehaven i at gøre brug af salen, men som oftest er der fri adgang) der er en unik legeplads som er god og stor med klatretræer og gemmesteder. Der mangler bare en prikket hest og børnehaven kunne omdøbes ”Villa Villkulla” •••

Der har på et tidspunkt i debatten været anført at trapperne inden døre skulle udgøre et problem. Mig bekendt har børn aldrig taget skade af, at benytte sig af trapper. Og da det tillige overvejende er normaltfungerende børn man har med at gøre, forstår jeg ikke argumentet. Hvis det på et tidspunkt skulle vise sig, at udgøre et problem kan man på de ret brede trapper teknisk set monterer en lift eller elevator. Det kan man på landets øvrige uddannelsesinstitutioner. På Sommersted skole har man køreslisker.

Hvad angår den geografiske placering i forhold til samarbejdspartnere må jeg sige, at i disse tider hvor vi snakker kommunesammenlægning, undre det mig at små 5 km. skulle udgøre et problem!! Hvad er det for samarbejdspartnere der ikke kan få denne afstand ind i deres professionelle liv?! – Undskyld jeg spørger, men har man udstyret disse med et landkort, et buskort eller et kørekort! Det er ikke holdbart at bruge dette som argument. Sammenholdt med de åbenlyse pædagogiske kvaliteter der er forbundet med Oksenvad som daginstitution, virker det som om man ikke har nok indsigt i området!

Med hensyn til, at Sommerstedborgere skal fragte deres børn til Oksenvad, så gælder den samme argumentation vel den modsatte vej. Ørsted-, Lerte-, Stursbølfolk skal vel også i nogen grad tilgodeses med hensyn til afstande(hvis fragt og afstande skal være et tungtvejende argument) hvilket det naturligvis kan være for nogen.

Og er det ikke sådan, at selv Sommerstedborgerne indimellem vælger Oksenvad som 1. prioritet og at familier som har valgt Oksenvad som deres 1. prioritet bliver tildelt plads i Sommersted til trods for der har været plads i Oksenvad – Skal Sommersted først fyldes op eller hvad handler det om?!

Hvorfor er det ikke sådan, at når Søndermarken(Troldemarken i Storegade) i sin tid blev bygget som anneks og der ikke længere er behov for dette, at så lukker man det ned igen, medmindre der er så åbenlyse fordele ved at bevare det, at det står klart for enhver?

Hvorfor ønsker man 2 institutioner i Sommersted frem for at sprede dækningen og dermed tilgodese hele nordområdet?

Er det så vanskeligt, at fortage et kompetent skøn af de muligheder, de forskellige institutioner har. Og er det så vanskeligt, at informere om dette så man skaber tryghed frem for grøftegravning?
Og er det ikke også sådan, at man bør se på alle de forhold som vedrører lukning af en institution?

Børnehaven er hjertet. Kommunen har en guldklump liggende i Oksenvad, men den skinner ikke af sig selv!

Venlig hilsen
Mette Solkær
Slevadvej 7, Stursbøl
6560 Sommersted

Mette Solkær - Lørdag 04-06-2005 18:36

Kære Charlotte ! Med et flertal i byrådet kunne venstre længe have sagt nej til at nedlægge vores børnehave!!! Det er efter min mening svagt at de ikke har taget stilling!! Og hvor de med deres mening om at bevare det lille samfund !! Jeg har så aldrig støttet venstre, og mener bestemt ikke de lever op til deres holdinger. Så tak du dem for, at børnehaven måske ikke er der om kort tid. Socialdemokraterne kunne for længst være stemt ned, hvis venstre ville det. Inger Marie Regenbogen
Inger Marie Regenbogen - Søndag 29-05-2005 19:40

Hva med ham æ Venstremand fra Lerte, ka han ikke gøre sin indflydelse gældende. Han vil vel også gerne vælges igen til efteråret,og jeg har måske også en svag erindring om hvad han og hans kolleger lovede sidste gang de skulle vælges. Var det noget med at vi tænker på børnene og de små samfund, men det er jo så længe siden.
Jens Jørgen Hansen - Onsdag 25-05-2005 23:29

Byrådsmødet er nu overstået og man blev fra politisk side enige om at udskyde sagen om lukning af børnehaven indtil næste byrådsmøde den 22. juni 2005.
Vi skal nu kæmpe en brav kamp for bevarelsen af vores børnehave, så alle der vil hjælpe til er velkomne. Både med læserbreve, mails mv.

Charlotte Holm - Onsdag 25-05-2005 21:42

Hej igen.
Hvis nogen skulle have lyst til at møde op til byrådsmødet, er det kl. 18 i aften i byrådssalen på Vojens Rådhus... Jo flere vi er, desto bedre. - og der kommer flere herfra.

MVH Charlotte Holm

Charlotte Holm - Onsdag 25-05-2005 16:16

Tilbage til debat emne oversigt