OIF_Generalforsamling2003AnniKurv.jpg (22523 bytes)
Tak for dit store arbejde gennem mange år,
siger den nuværende formand til Anni Hansen.

Takkede af efter 20 år
Oksenvad, 27. januar 2003
Anni Hansen fra Mølby takkede mandag aften af efter uafbrudt at have siddet i bestyrelsen i Fritiden/Oksenvad Idrætsforening igennem 20 år. Læs mere om Annis karriere i idrætslivet i Oksenvad.

Årets generalforsamling havde deltagelse af 18 personer. Og forsamlingen besluttede efter forslag fra bestyrelsen, at generalforsamlingen flyttes fra januar til februar måned. Oksenvad Idrætsforening (seniorer) og Drengeklubben Fritiden (ungdom) fusionerede i 1984 til Fritiden/Oksenvad Idrætsforening. Men nu er tiden moden til at anvende det mere mundrette navn Oksenvad Idrætsforening igen. Derfor går foreningen også tilbage til det oprindelige logo med "Sønderjyllands hjerte" og okserne i vadestedet.
Ringridningen, der blev genoplivet for 2 år siden i idrætsforeningens regi, går nu tilbage til Mølby Ringridderforening, der har rødder langt tilbage i tiden.
Økonomisk set var det et rimeligt år, da klubben kom ud med et overskud på knap 7.000 kroner. De store indtægtskilder er sommerfesten, kontingent og kommunalt tilskud, mens det nok engang var håndbolden, der trak gevaldigt ned i kassebeholdningen.
Formanden Jan Henriksen kunne berette om et år med høj aktivitet i fodboldafdelingen, hvor man har samarbejdet med både Jels og Jegerup. Dette samarbejde fortsætter i den nye sæson, hvor man stort set også har personerne på plads til fodboldudvalg og på trænerposter. Håndbold sammenslutningen med Sommersted kører også godt sportsligt set.
Anni Hansen, Marie Christensen og Hans Ole Nissen modtog ikke genvalg til bestyrelsen. Anni fortsætter dog i håndboldudvalget, og Hans Ole vil fortsat tage sig af kampfordelingen i fodboldafdelingen.
I stedet nyvalgtes Lars Rafn, Mary Kjeldsen og Ejgil Wind til bestyrelsen.

OIF_Generalforsamling2003Alle.jpg (24679 bytes)
Generalforsamlingen var pænt besøgt i år.
OIF_Generalforsamling2003EigilPokal.jpg (12855 bytes)
Eigil Hansen modtog årets
idrætspris for sin store hjælpsomhed


Tilbage til forside