Ræveeldorado
i Præsteskoven


OPJjagtokt2003FireRaeve.jpg (31000 bytes)
I en enkelt såt blev der nedlagt disse 4 flotte ræve.
Skytterne er Anneli Holm (hendes første ræv),
Søren Juhl Hansen/Jan Tonnesen (i fællesskab),
Jacob Ottesen og Danni Jensen.

Oksenvad, 18. oktober 2003
Næstsidste såt på denne oktoberjagt i Præsteskoven vil nok gå over i historien som en af de mest fantastiske. Da der blev kaldt til samling kom jægere fra alle kanter bærende på nedlagt vildt: 4 ræve, 2 rådyr og 1 hare. I såten inden var der nedlagt en råbuk med opsats og en hare. Og da der så blev nedlagt endnu et rådyr senere på dagen, blev det besluttet af afblæse jagten, for at give vildtet fred i den sidste del af skoven.
Selvom udbyttet blev stort var der ingen anskydninger, og et patronforbrug på 15 stk. blandt 33 jægere må siges at være overordentlig flot.

OPJjagtokt2003Seksender.jpg (41714 bytes)
Jes Jessen er til dagligt skovfoged i bl.a. Præsteskoven.
På sin første jagt i skoven nedlagde han denne seks-ender,
som bukkejægerne har haft et godt øje til i sommer.

OPJjagtokt2003Parade.jpg (45036 bytes)
En sjælden flot parade:
2 harer, 4 rådyr og 4 ræve.

 

OPJjagtokt2003Kvindejaegere.jpg (49887 bytes)
3 kvindelige jægere på samme jagt er lidt af et særsyn.
Medlemmerne Anneli Holm og Vivi Skøtt
sammen med gæst Marianne Bohsen.

Tilbage til forside