Prisvinder 2003

ForskPris2003VinderHus1.jpg (16663 bytes)
Orkanen 1999 var hård ved Ingrid Haves gamle
bygninger. Men nu er det hele kommet i skøn orden.

Oksenvad, 20. februar 2003.
Fjerde modtager af Landsbyforeningens forskønnelsespris bor i Ørsted. Hæderen tilfaldt Ingrid Have, som blev overrasket, men meget glad, og hun kvitterede da også med at fortælle om intentionerne med byggeriet.

Et udvalg bestående af Jørn Jakobsen, Peter Timmermann, Ruth Lindahl, Rita Larsen og Kaj Christensen havde stået for udvælgelsen, og Jørn begrundede udvalgets afgørelse således:
- Vi har i 2003 valgt en ejendom, der blev ramt af århundredes orkan den 3. december 1999.
Ved den efterfølgende reetablering af bygningerne, er det sket således, at de utidssvarende landbrugsbygninger er blevet revet ned, og de resterende bygninger danner nu en flot helhed, sammen med stuehuset. Der er ligeledes anlagt et grønt område, der passer flot ind til både bygninger og den eksisterende parklignende have.
Det er derfor med stor glæde at jeg på udvalgets vegne, kan overrække Landsbyforeningens forskønnelsespris 2003, til Ingrid Have, Ørsted.

ForskPris2003VinderIngrid.jpg (20214 bytes)
Ingrid Have med de synlige beviser
på årets forskønnelsespris 2003

Tilbage til forside