Klapsalver for projektet

LBFGeneralforsamling2003Alle.jpg (17986 bytes)
27 personer overværede generalforsamlingen
i år, og de var glade for projektet.

Oksenvad den 20. februar 2003
Børge Jensen kunne på Landsbyforeningens generalforsamling fortælle om årets begivenheder. Ikke mindst om den ophedede debat efter fjernelse af bumpene i Mølby. De er væk og kommer ikke tilbage, til glæde for nogle og til ærgelse for andre.
Sankt Hans festen forløb godt, mens juletræsfesten ikke trak det forventede antal deltagere. Men man prøver igen i år, og vil arbejde for forbedringer.
Callanetics, livsstilkurser, blomsterbindeing, bowling og cykeltur - aktiviteter overtaget fra Æ Sysselklub - har fungeret godt.
Anders Gram kunne fortælle, at LBF har lagt knap 5.000 kr. oven i sin beholdning i det forløbne år, og efterfølgende kom der masser af gode forslag til, hvad pengene kunne bruges til.
Ud af bestyrelsen gik Annalise Petersen og Bjarne Lind, som er flyttet fra området. Anders Gram blev genvalgt, og Randi Krab og Inger Marie Regenbogen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Nørreå projektet
De seneste mange år er der hvert år blevet snakket om retablering af Mølledammen, og om det store Nørreå projekt. Nu bliver det endelig til noget, kunne Børge Jensen og følgegruppen oplyse. Og det omfatter ikke alene åreguleringen, men også etablering af Mølledammen (i en mindre udgave), plus to naturstier på henholdsvis 3 km og 3,5 km. Foreningen har desuden fået stillet 40.000 kr. til rådighed til beplantning og borde/bænke.
Jordfordelingen blandt lodsejerne er stort faldet på plads, og hele projektet kommer i udbud i april/maj måned.
Det er Sønderjyllands Amt, som er samarbejdspartner i projektet. Vojens kommune har indtil videre ikke vist stor vilje til at åbne for tegnebogen.
Arbejdet påbegyndes tidligst i august og senest i oktober, og man påregner at udføre det meste inden årets udgang.

Informationen udløste store klapsalver - endeligt lykkedes det !


Tilbage til forside