Nørreå og Mølledam i 2004

NoerreaaNov2003.jpg (24983 bytes)
Nørreåen ud for gården Solwang i November-disen.
Der skal dog ikke graves på strækningen
mellem Mølby og Slevad.

Mølby, 22. november 2003.
51 ejendomme fordelt på 39 lodsejere har været med i det store puslespil om jordfordelingen som forudsætning for naturgenopretningsprojektet i og omkring Mølby og Oksenvad. Og nu ser det ud til, at de sidste forhindringer er fejet af banen. En enkelt lodsejer sagde nej til tilbudet, men amtsrådet besluttede at gennemføre en ekspropriation, hvis jordfordelingsudvalget og lodsejeren ikke kom overens. Det er sket nu, og jordene skifter hænder pr. 1. marts 2004.

I alt berører projektet 122 ha, og amtet har opkøbt og fordelt ca. 80 ha jord, for at få puslespillet til at gå op. Åløbsstrækningen mellem Revsø og Slevad bro er på 6,5 km, men der sker dog kun regulering på 1,3 km af den nuværende strækning. De øvrige områder påvirkes, fordi vandstanden hæves 30-60 cm, drænsrør afblændes og grødeskæringen ophører.

Stier
Som en del af projektet anlægges der 2 stier rundt i området. Den ene på ca. 3 km og den anden på ca. 3,5 km. Begge kommer til at krydse Nørreåen, hvor der skal anlægges 2 broer. Se kort.

MoelledamMaleri.jpg (22680 bytes)
Helt sådan kommer Mølledammen ikke til at se ud igen.
Der bliver ikke noget underløb under vejen, og den vil
være tilbagetrukket på grunden.

Mølledammen
Projektet har sin oprindelse i, at Landsbyforeningen i 1997/98 søsatte en række projekter. Og et af dem var reetablering af Mølledammen i Mølby.
Området har til manges irritation henligget som en uskøn plet midt i Mølby. Men det bliver anderledes nu.
Landsbyforeningen har fået 50.000 kroner til vindmølle, beplantning, borde og bænke m.v. Gravearbejdet indgår i Nørreå projektet.
Dammen bliver ca. 950 m2. Det er mindre end den oprindelige størrelse, til gengæld bliver området en grøn oase. Oversigtsskitse kan ses her.
Amtet har i brev pr. 17. november beskrevet forudsætningerne i flere detaljer.

MoelledamNov2003Vindmoelle.jpg (27944 bytes)
Vandet pumpes de 85 m fra Nørreåen til
Mølledammen ved hjælp af en vindmølle.

Tidsplanen
Tidsplanen er ikke lukket endnu, men det er et håb, at den kommer til at se således ud for 2004:
- Udbud januar
- Licitation februar/marts
- Udførelse april/maj


Sæt kryds i kalenderen
Onsdag den 10. december kl. 19:00 kommer Sønderjyllands amt til Oksenvad skole for sammen med Landsbyforeningen at orientere om projektet.

Amtet repræsenteres af Vandløbsafdelingen ved Annette Andersen og agronom Søren B. Nielsen.
Landsbyforeningens udvalg består af Børge Jensen, Kaj Christensen, Svend Åge Jensen og Grethe og Andreas Dahl.

Kom og hør, hvad de 6,4 millioner kroner + moms anvendes til.
Alle er velkomne og Landsbyforeningen er vært ved en kop kaffe.

Tilbage til forside