Svar fra Bent Stenberg Olsen
Mail 13. november 2003

Næstformanden for Undervisnings- og Socialudvalget har sendt dette svar på opfordringen til at læse Landsbyforeningens indlæg på hjemmesiden:

Tak for informationen.

Jeg kan oplyse dig om, at udvalget har fået en fælles henvendelse fra de tre børnehaver i området angående at de mener med baggrund i det faldende børnetal, at der kun skal være to enheder mod i dag tre.

De to skal have fælles ledelse. Bestyrelserne for de tre enheder har ikke villet pege på, hvem der skal lukke, men har hver for sig ønsket fortsat at bestå.

Det er efter deres opfattelse udvalget, der skal afgøre hvilken der lukkes. Vi har behandlet henvendelsen og har i den forbindelse bedt forvaltningen undersøge nogle ting, blandt andet hvad det vil koste at gøre Oksenvad skole klar til at rumme flere børn, og om hvad et eventuelt salg i Sommersted kan indbringe.

Jeg er godt klar over hvad Oksenvads skoles bygninger betyder for lokalsamfundet som ramme om aktiviteter. Det er ikke en nem sag, for uanset hvad vi beslutter, er der nogen der bliver skuffet og måske også sure.

Det er min gruppes intention at få tilvejebragt et så sagligt grundlag som muligt at træffe en afgørelse på. Din henvendelse vil indgå i vores overvejelser.

Med venlig hilsen

Bent Steenberg Olsen

Tilbage til forside