Natur- og mølledamprojektet lever

GeneralForsamlingOSA.jpg (21813 bytes)
32 personer deltog i generalforsamlingen

Oksenvad, 22. februar 2001.
Sønderjyllands Amt kan ikke for nuværende komme med en køreplan for naturgenopretningsprojektet ved Nørreåen omkring Mølby. Man er noget forsinket med opmålinger og konsekvensberegning ved en hævet vandstanden i Nørreåen.

Det kunne bestyrelsen fortælle på Landsbyforeningens generalforsamling i Oksenvad. Så indtil videre må vi klappe hesten og vente på et konkret udspil fra amtet.
Foreningen kom ud af året med et underskud på 4.000 kroner bl.a. fordi der er investeret i et godt digitalt kamera, som er flittigt i brug til denne hjemmeside. Og til mange andre formål som f.eks. forskønnelsesprisen.
Ruth Lindahl og Ejgil Wind udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen. Sidstnævnte fortsætter dog indtil videre som redaktør af hjemmesiden.
I stedet nyvalgtes Annelise Jørgensen fra Ørsted og Bjarne Lind fra Mølby.
Foreningens medlemstal er dalet fra godt 300 til 250, hvilket skyldes opkrævningsformen. I år bliver der mulighed for at købe et husstands medlemskort til 50 kroner.


Tilbage til forside