Vandværk investerer
800.000 kr.


Vandvaerk2003KajChristensen.jpg (25046 bytes)
Formanden for vandværket Kaj Christensen
præsenterer det nye udpumpningsanlæg.

Mølby, 21. september 2003
Mølby Vandværk er i gang med den største renovering nogensinde af værket på Damvej. I alt skal der bruges ca. 800.000 kr. på en modernisering af trykfilter- og udpumpningsanlæg. Vand-Schmidt står for den største del af projektet, men murer og elektriker er også involveret.

En del af udstyret i vandværket daterer sig helt tilbage til etableringen i 1938. Og det er ikke længere tidssvarende, nedslidt og det lever ikke op til hygiejnekravene anno 2003. Selvom de kvartårlige vandprøver er helt i orden.
Tidligere blev vandet af-iltet i åbne kar, men for fremtiden cirkulerer vandet i et helt lukket system. Kapaciteten i det nye system øges med 50% i forhold til det gamle. Der er således god plads til at levere rent vand til flere end de 185 husstande, som i dag hører til vandværkets forbrugere. Kun ca. 30 husstande i tilslutningsområdet har fortsat egen boring, men kommunen kasserer løbende private brønde på grund af for dårlig vandkvalitet. Desuden er vandforsyningsplanen i Vojens kommune under revision. Og det kan komme til at betyde, at tilslutningsområdet udvides. Måske til Oksenvad Bjerg, Fuglesangsallé i Ørsted og Vodskovvej i Lert. Jels Vandværk har taget sig af dækningen på Spidsvej i Ørsted.
Andelshaverne i Mølby Vandværk har gennem mange år lagt penge til side, og derfor kan meget af investeringen dækkes af egenkapitalen, men man skal dog ud og låne nogle hundrede tusinde kroner i bank eller kreditforening.
A.h.t. forsyningssikkerheden er det også på tale at forbinde vandværkerne i Sommersted og Mølby. Det alene vil koste 120.000 kr. ekstra.
Renoveringsarbejdet på vandværket er påbegyndt den 8. september, og det forventes at skulle vare ca. 1 måned.

Vandvaerk2003MidlertidigtAnlaeg.jpg (30640 bytes)
Mens ombygningsarbejdet står på forsynes
de 185 husstande fra dette midlertidige
filteranlæg koblet direkte på boringen.
Vandet af-iltes ikke, derfor oplever forbrugerne,
at der er meget luft i vandet fra hanerne.Tilbage til forside