Resultat af valget
MenighedValg.jpg (23467 bytes)
Kl. 17:30 - Kit Nissen, Jørn Jakobsen, Christa Hansen,
Christine Work og Børge Nielsen sørger for at
valget fortsat afvikles på behørig vis.

Oksenvad, 14. november
Valget til menighedsrådet er afsluttet med det resultat, at 3 nye træder ind i rådet, mens alle 3 genopstillede blev genvalgt.

Liste 1 fik samlet 130 stemmer, mens liste 2 fik 53 stemmer.
Kandidaterne på begge lister var sideordnet opstillet. Reglerne for udregning af placering gjorde, at en ½ stemme afgjorde, at Herdis kom ind på bekostning af Kalle.
Ialt blev der afgivet 191 stemmer, hvilket giver en stemmeprocenten på 42,1%. Det er 4% højere end for 4 år siden.

Placering (Personlige stemmer - Fordelingsnøgle):

Liste 1
1. Christine Work (37 - 130)

2. Kit Nissen (23 - 65)
4. Tine Oehlenschlæger (21 - 43,3)

5. Kaj Wind (18 - 32,5)

7. Karl A. Lindahl (15 - 26,0)
8. Edith Christensen (12 - 21,7)

Liste 2
3. Jørn Jakobsen (29 - 53)
6. Herdis Wind (23 - 26,5)


Blanke/ugyldige (8)

Alle kandidater ses her.

Tilbage til forside