Forrige billede   -   Næste billede
Images/OebGym12Mar2002Opvisning.jpg
Gymnastiksalen anvendes af foreninger og børnehaven
Aktivitetskalender

Gæstebogen
25-05-2009 09:35 DER SKAL LYDE EN STOR TAK TIL ALLE HJÆ...
• Søren Nehlsen


Debatten 
14-11-2009 12:46 Oksenvad Aktivitetscenter (svar)
• Knud Andreassen


Opslagstavlen 


Troldehytten superbørnehave

Troldehytten bliver
superbørnehave

Oksenvad 11. november 2003
Der rasles politisk kraftigt med sablerne vedrørende nedlægning af en af de 3 børnehaver i Sommersted/Oksenvad området. Og enkelte mener, at det er Troldehytten i Oksenvad, der skal være sorteper. Senest refereret i artikel i JydskeVestkysten.
Men hvorfor skulle man dog nedlægge den børnehave i kommunen, som råder over de bedste faciliteter og de største udbygningsmuligheder!

Baggrund
Skolen i Oksenvad blev nedlagt som folkeskole i 1991. Og efter en modernisering af bygningerne til ca. 1,5 mill. kr. rykkede det nye Familieværksted ind. Værkstedet lukkede som bekendt for ca. 2 år siden. A-klassen (specialklasse) på 7 elever blev i Oksenvad, og lidt flere elever kom til sammen med nye pædagoger. I alle årene har børnehaven Troldehytten haft til huse i samme bygning. Ved årsskiftet flyttes eleverne i A-klassen imidlertid væk fra Oksenvad som et resultat af strukturdebatten i Vojens kommune tidligere på året.
Dette frigiver masser af fine lokaler i Oksenvad skole.

Hvad kan Oksenvad tilbyde ?
Skolen indeholder 7 større lokaler i god stand. De har til dels har været anvendt af børnehaven, dels af skoleklasserne og pædagoerne. Desuden findes der fælles mødelokale, en række mindre rum, værksted, køkken og et antal toiletter indenfor og i gården.
Gymnastiksalen er disponibel i børnehavens åbningstid. Og scenen i tilknytning til salen står til rådighed. Det samme er de 2 fodboldbaner og håndboldbanen.
Lige uden for døren ligger en ca.1.700 m2 stor naturlegeplads, som bestyrelsen for Troldehytten og forældrene har etablere. Bl.a. med økonomisk støttet fra Landsbyforeningen.
Børnene i børnehaven kan gå ture på Grønnevej natursti, og om ikke så længe kommer der nye naturstier langs Nørreåen på samlet 5,5 km.
Troldehytten befinder sig ca. 800 m fra den 400 ha store Stursbøl plantage.

Hvad får børnene ud af det ?
Mange af dagens børn får rørt sig for lidt. I Oksenvad er der fine muligheder for at styrke motorikken. Børnene kan bruge kroppen både sommer og vinter i et naturområde.
De kan også få plads i mindre rum til fordybelse eller leg med togbaner og lignende. Fleksibiliteten har gode kår.

Hvad får lokalsamfund ud af det ?
Oksenvad skole agerer forsamlingshus for hele Oksenvad sogn. Og skolen er centrum for en lang række lokale foreninger, der afvikler mangeartede aktiviteter. Spændende fra sport over lokalhistorie til fordrag og meget andet.
En institution er med til at opretholde det sociale liv på stedet. Pædagoer arbejder på stedet, og forældre færdes dagligt i børnehaven.
Bygninger og lokaler vil også være sikret et rimeligt vedligeholdelsesniveau, så længe børnehaven er på stedet.
Alternativet kunne nemt blive nogle spøgelsesbygninger, som ville være med til at sætte en negativ spiral igang.

Vores forslag
Sats på Troldehytten. Der er ikke længere noget der forhindrer en udvidelse, som nemt kunne rumme 50 børn. Der er masser af plads og fantastiske forhold! Og det vil økonomisk være langt den billigste løsning i sammenligning med andre alternativer.

Lad os tænke lidt utraditionelt ved at gøre overskriften til virkelighed.
Send et positivt politisk signal og bevis at Vojens kommune ønsker at udøve en aktiv landdistriktpolitik.


Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn
på vegne af alle lokale foreninger

Børge Jensen, formand (Tlf. 7450 4070)
Ejgil Wind, redaktør af oksenvad.dkKlik på Forrige/næste billede ovenfor, hvis du vil se flere billeder fra Oksenvad skole.

Se også: Høringssvar til Vojens kommune 11. august

Tilbage til forside